Bruks och mental kommitté
Sammankallande: Reino Oscarsson.
Roina Torstensson
Marie Törnbrink

Utställningskommittén
Sammankallande: Roberto Andersson
Ulrica Barck
Gunnar Furvik
Ronny Hjelm

Stugkommittén
Sammankallande: Ulla-Britt Ledin
Thomas Olsson

Utbildningskommittén
Sammankallande: Gunnar Furuvik
Ulla-Britt Ledin

PR-/info kommittee.
Sammankallande: Madeleine Andrén
Roberto Andersson