Bruks och mental kommitté
Sammankallande: Reino Oskarsson.
Roina Torstensson
Marie Törnbrink

Utställningskommittén
Sammankallande: Roberto Andersson
Ulrica Barck
Gunnar Furvik
Ronny Hjelm

Stugkommittén
Sammankallande: Ulla-Britt Ledin
Thomas Olsson

Utbildningskommittén
Sammankallande: Gunnar Furvik
Ulla-Britt Ledin

PR-/info kommitté
Sammankallande: Madeleine Andrén
Roberto Andersson