Välkomna till oss!

För att hitta hit, se menyraden.

Nu finns det 5 uppbindningsstolpar för hundarna i skugga. Glöm inte att ta med vatten till din hund. Enkel fika finns till självkostnadspris. Givetsvis är alla välkomna att träna på vår plan alla dagar i veckan stugan och planen är uppbokade

UTHYRNING Det finns möjlighet för andra klubbar och företag att hyra vår plan och klubbstuga för hundverksamhet. Med det menas att man har tillgång till våra lokaler, men ej ensamrätt, våra medlemmar har tillgång till klubben. Möjlighet finns att abonnera anläggningen, för t.ex. tävling – detta ska då respekteras av våra medlemmar, som ej bör vistas på anläggningen den bokade tiden. Hyra plan: 500kr/dag Hyra stuga: 500kr/dag Hyra för Valpträffar 400:-/ dag Andra priser kan förekomma, vid t.ex. uthyrning för vinstdrivande verksamhet av annan aktör. Medlemmar som önskar hyra för träningshelg eller liknande är kostnadsfritt, dock måste bokning ske. För mer info och bokning kontakta Ordförande Bokning av vår anläggning bör ske minst en vecka i förväg.

Styrelsen förbehåller sig rätten att besluta om uthyrning i varje enskilt fall.