Bruks och mental kommitté
Sammankallande: kontakta styrelsen tills vidare

Utställningskommittén
Sammankallande: Ronny Hjelm

Stugkommittén
Sammankallande: Ulla-Britt Ledin

Utbildningskommittén
Sammankallande: Ulf Gren

PR-/info kommittén
Sammankallande: Madeleine Andrén

Uppfödarsamverkan:
Sammankallande: Linda Wahlström – Andersson

Ungdomsverksamhet:
Sammankallande: Anneli Szepesi

65+ verksamhet:
Sammankallande: Ulla-Britt Ledin