Schäfer distrikt västra är schäferklubbens största distrikt, och vi och våra lokalklubbar arbetar aktivt med:

  1. Väcka intresse för, och främja avel av sunda, mentalt och exteriört goda hundar av schäferras, och utveckla dess bruksegenskaper
  2. Utbilda hundägare samt sprida kunskap om schäferhundens rätta vård och fostran.
  3. Stimulera och arrangera prov-, tävlings- och utställningsverksamhet
  4. Inom ramen för förbundets verksamhet företräda hundägarintressen och verka för en förbättrad hundhållning och djursjukvård
  5. En effektiv organisation med hög måluppfyllelse
  6. Distrikt och lokalklubbar utvecklar informationsspridning genom en ändamålsenlig hemsida som fyller klubbens behov. Utöver detta en aktiv facebooksida för medlemmar.
  7. Utbilda fler funktionärer
  8. Ett effektivt styrelsearbete
  9. Säkerställa att schäferhundklubben är det självklara valet för schäferägare.
  10. Öka sponsringen av klubbens verksamhet

Vi har i dagsläget (2019) ca 350 medlemmar, med mål att växa till många fler med högt engagemang i vår klubb. Upptagningsområdet innefattar Halmstad, Varberg, Göteborg, Ljungskile, Uddevalla och Åsaka.

Vi genomför ett stort antal utställningar, brukstävlingar och prov inom distriktet där du som sponsor har möjlighet att både delta och att synas med skyltar, priser etc. Självklart finns du också med på vår hemsida.

Kontakta oss för mer information om vilka olika sponsorpaket vi har.

ordforande@sdvastra.se

sekreterare@sdvastra.se

kassor@sdvastra.se