Informationsmöte för medlemmar 1 maj kl 15.00

Inbjudan till Informationsmöte, Sd Västra

Välkommen onsdagen 1 maj 15.00 i Sd Västras klubbstuga. På agendan står bl a information från styrelsen.

Anmäl ert deltagande för fika senast 29 april – till ordforande@sdvastra.se   

I samband med medlemsmötet har ni möjlighet att boka exteriörbeskrivning 1 maj kl 13.00
på klubben.
Beskrivningen genomförs av Ulrica Barck

Kostnad: 150:-/ Hund

Anmälan till Exteriörbeskrivning via Sbk tävling

Vill du hjälpa till på våra stora tävlingar?

Brukskommittén efterlyser medhjälpare till bruksprov vid intresse ta kontakt med:
Reino Oskarsson eller Roina Torstensson
Årets tävlingar:
Svenska Mästerskapet för schäfer svensk bruket 8-9 juni
Nordik Style 2-3 november