Organisationskonferens 13 november - digitalt möte

Den fysiska Organisationskonferensen som var planerad till den 12, 13 november -22 Upplands Väsby får vi tyvärr ställa in på grund av alldeles för få anmälningar.

Engagemanget från distrikten har varit väldigt svagt vilket vi i central styrelsen blir fundersamma kring. Vi tycker att det är viktigt att vi samlas och diskuterar vårt gemensamma arbete i klubben tillsammans, därför gör vi ett nytt försök och bjuder in till ett digitalt möte den 13 november -22 med start kl. 09.00 – 13.00.

Alla medlemmar, distrikt och lokalklubbar är välkomna att delta. Anmälan görs till

Sekreterare@schaferhundklubben.se med mailadress för att vi ska kunna skicka ut den digitala länken. Har du frågor till centralstyrelsen eller allmänt något viktig fråga att lyfta för alla medlemmar i klubben, skriv in din eller dina frågor tillsammans med anmälan.

På programmet kommer det att vara en del information från centralstyrelsen och gemensamma diskussioner utifrån vår verksamhetsplan och era frågor som ni skickat in.

 

Vi hoppas på ett givande möte 


Central styrelsen

SD Västra - Medlemsmöte 20 november

Dagordning  Medlemsmöte 2022-11-20

• Mötets öppnande 

• Val av justerare 

• Godkännande av dagordning 

• Information 

• Ev. övriga frågor 

• Friskvårdsföreläsning

• Mötets avslutande


 

OBS! Håll utkik här >>>> angående SBKs riktlinjer om Coronaviruset och dess följder.

Läs mer om smitta mellan djur och människa på SVAs sida: >>>>