Sd Västra avvecklar sin anläggning i Hisings Kärra, för den som är intresserad så finns Container, belysningsmast och sittbänkar ute till försäljning på Klaraviks auktionssida och klubbstugan är en helt färdiginredd klubbstuga med kyl, frys o micro osv. kommer säljas där inom kort. www.klaravik.se

Det finns även steghinder, hopphinder, prispall, förvaringsskåp m.m. – kontakta kassören via mail om du är intresserad, kassor@sdvastra.se.

ÅRSMÖTESHANDLINGAR är nu publicerade

Kallelse till digitalt årsmöte är utskickat till alla medlemmar med epostadress. Kallelse och övrig information finns även här.

KOMPLETTERANDE INFORMATION FRÅN SBK FS ANGÅENDE ÅRSMÖTE I SD VÄSTRA
INFORMATION OM NOMINERING TILL NY STYRELSE

Till medlemmar i Västra distriktet
Styrelse, ordinarie revisorer och en revisorssuppleant i Västra distriktet avgick 2021-03-15. Därmed träder jag in i revisorsrollen då jag blev vald som 2:a revisorssuppleant vid senaste årsmötet 2020-02-23. Som revisor ska jag enbart förvalta och min huvudsakliga arbetsuppgift är att arrangera ett årsmöte eftersom föreningen måste ha en ny styrelse och firmatecknare.

Jag har påbörjat arbetet och gör mitt yttersta för att reda ut nuläget i föreningen vad gäller ekonomi och att sammanställa handlingar som behövs inför ett årsmöte. Även valberedningen har avgått och därför har jag begärt förlängd nomineringsperiod. Mer information finns här. Ett digitalt årsmöte kommer avhållas med assistans av SKK för att ni, distriktets medlemmar, då ska kunna välja en ny styrelse och framtida väg för Västra distriktet.

Om ni önskar kontakta mig, sänd epost till: revisorvastradistriktet@schaferhundklubben.se

Vänliga hälsningar,
Svenska Schäferhundklubben, Västra distriktet
Ann Movitz
Revisor

OBS! Håll utkik här >>>> angående SBKs riktlinjer om Coronaviruset och dess följder.

Läs mer om smitta mellan djur och människa på SVAs sida: >>>>

Sista dagen på MyDog blev lika lyckad som de andra dagarna. Många glada och nyfikna besökare. Tack till Linda Wahlström-Andersson, Frida Neuman med hunden Ilsk, Ronny och Marianne Hjelm med hunden Exie och Ulla-Britt Ledin som också hjälpte till att packa ihop för denna gång
Full fart i vår monter på MyDog även under söndagen. Tack till Jeanette Edsjö som hade fotosessions, till Linda Wahlström-Andersson med Kimba, till Marianne Börjesson, till Anneli Szepesi och till Hanna Mentzer med Prizma!!! Över 100 aktiva besökare efter halva dagen – wow!!
Ännu en lyckad dag på MyDog. Lördagen bjöd på många nyfikna och intresserade besökare. Tack Hanna Mentzer, Frida Neuman, Gerd Möllers, Anneli Szepesi och alla hundar som hjälpte till i montern under lördagen
Dags för MyDog. Välkomna till schäfermontern (nr 43)
Lyckad dag på MyDog. Tack till Veronika Axelsson och Nolan för hjälpen. Nära 100 aktiva besökare i montern som Nolan charmade och lät sig klappas av.