Information från valberedningen

Här kommer valberedningens förslag inför årsmötet 2024 Schäferhundklubben Sd Västra. 

Ordförande:   

Agneta Bergvall

1 år

Omval

Vice Ordförande:   

Niklas Sandberg

1 år

Kvar

Sekreterare:

Pia Kjärhus

2 år

Omval

Kassör:

Mickael Eriksson

1 år

Kvar

Ledamot: 

Lisa Ljung

2 år

Omval

Suppleant:    

Carolin Hagström

2 år

Omval

Suppleant:    

Joanne Winqvist

1 år

Fyllnadsval

Revisor:

Eva-Gun Karlsson 

1 år

Omval

Revisor:

Emil Mörk

1 år

Omval

Revisor suppleant:

Ulrika Bark 

1 år

Nyval

 

Om ytterligare förslag finns ska det vara valberedningen tillhanda senast 15 December 2023.

 

Med vänlig hälsning

Sammankallande : Nina Lunding

                                  0705-158816

                                  nina.lunding@telia.com

 

                                  Annelie Friberg  

                                  0767-876366

                                  Nellie6366@hotmail.com

 

                                 Ulrika Bark

                                 0706-255619

                                 gullrics@hotmail.com