Styrelse Sd Västra 2021

Ordförande:
Agnetha Bergvall
Åsaka Myrbacken
461 95 Trollhättan
0707-817874
ordforande@sdvastra.se

Vice ordförande
Kirsi Heikkilä
Kollanda 360
446 95 Älvängen
dasyisa@gmail.com

Sekreterare:
Pia Kjärhus
Rapenskår 435
446 92 Skepplanda
0706-917625
sekreterare@sdvastra.se

Kassör
Pernilla Utter
Österäng 400
462 95 Frändefors
0708-407810
kassor@sdvastra.se

Ledamot
Niklas Sandberg
Hälltorp Skattegården 1
461 99 Upphärad
0704-938200
niklassandberg72@hotmail.com

 

Suppleant 1 
Lisa Ljung
Ladäng 4
461 95 Trollhättan
0708-727806
lisaljung@msn.com

Suppleant  2
Caroline Hagström
Västerdalsvägen 4
448 91 Floda
0761-042274
caroline.v.hamre@gmail.com

Revisor
Eva-Gun Karlsson
0707-707475
evagunk@gmail.com

Revisor
Emil Mörk
0767-650277
emil.morck@gmail.com

Revisor suppleant  1
Carina Jönsson
0705-657151
Carina.kustmarkens@telia.com

Valberedning
Nina Lunding (sammankallande)
Nina.lunding@telia.com 0705-158816

Annelie Friberg
Ulrica Bark
Roger Nordh

 

 

 

 

Adress:

Sd Västra

c/o Pia Kjärhus

Rapenskår 435

446 92 Skeppland