Ordförande:
Madeleine Andrén
0700-915032
ordforande@sdvastra.se

Vice Ordförande:
Gunnar Furvik
0704-376260
heni@live.se

Sekreterare:
Linda Wahlström Andersson
0709-827007
liwaan72@gmail.com

Kassör:
Ulla Britt Ledin
0739-685101
kassor@sdvastra.se                                                                                                                                                      

Ledamot:
Roberto Andersson
0765-547535
cubillas70@hotmail.com

Anneli Szepesi
anneliszepesi@hotmail.com

SUPPLEANT
Roger Nordh
0706-393122
helrogg@hotmail.com

SBK- Representant
Madeleine Andrén

Lokala klubbar.
Madeleine Andrén

Valberedningen

Rolf Persson
dalmarken@telia.com

Torgny Weick
torgny.weick@avarn.se

Ronny Hjelm
info@kennelmorrgarden.se