Ordförande:
Madeleine Andrén
0700-915032
ordforande@sdvastra.se

Vice Ordförande:
Vakant

Sekreterare:
Vakant

Kassör:
Ulla Britt Ledin
0739-685101
kassor@sdvastra.se                                                                                                                                                      

Ledamot:
Roberto Andersson
0765-547535
cubillas70@hotmail.com

Gunnar Furvik
0704376260
heni@live.se

SUPPLEANT
Ulrica Barck
070-255619
gullrics@hotmail.com

Katarina Sunnerås
0763-931255
katarina.sunneras@hotmail.com

Bruks och mental kommitté
Sammankallande: Reino Oscarsson.
Roina Torstensson
Gunnar Furvik

Utställningskommittén
Sammankallande:Roberto Andersson
Ulrica Barck
Gunnar Furvik
Ronny Hjelm

Stugkommittén
Sammankallande: Ulla-Britt Ledin
Thomas Olsson

Utbildningskommittén
Sammankallande: Gunnar Furuvik
Ulla-Britt Ledin

PR-/info kommittee.
Sammankallande: Madeleine Andrén
Roberto Andersson

SBK- Representant
Madeleine Andrén

Lokala klubbar.
Madeleine Andrén

Valberedningen

Rolf Persson
dalmarken@telia.com

Torgny Weick
torgny.weick@avarn.se

Ronny Hjelm
info@kennelmorrgarden.se